چیلر صنعتی

چیلر صنعتی

یک چیلر صنعتی از برخی جهات با چیلر تهویه مطبوع شباهت و از برخی جهات با آن تفاوت دارد.

شباهتها
از نظر ساختار، یک چیلر صنعتی همانند یک چیلر تهویه یا به طور کل همانند هر نوع سیستم برودتی دارای سه قسمت عمده: کمپرسور، اواپراتور و کندانسور است. همانند چیلر تهویه آب با دمای بالا وارد اواپراتور شده، در اواپراتور خنک شده و به سمت مصرف کننده (منظور از مصرف کننده عضوی است که بار گرمایی دارد) پمپ میشود. آب خنک، گرم شده و دوباره جهت دفع حرارت به سمت اواپراتور چیلر پمپ میگردد.

تفاوتها
محاسبات سطوح تبادل اواپراتور و کندانسور و روش انتخاب شیر انبساط مناسب در چیلر صنعتی با چیلر تهویه کمی متفاوت است. در چیلر صنعتی معمولا دمای آب رفت از اواپراتور و برگشت به اواپراتور با چیلر تهویه متفاوت است. طبق رفرنس های معتبر تهویه، دمای آب رفت و برگشت به اواپراتور یک چیلر تهویه مطبوع به ترتیب 45 درجه و 55 درجه فارانهایت است اما در یک چیلر صنعتی بالای صفری دمای رفت و برگشت آب میتواند بیشتر از این اعداد باشد. حتی در نوعی دیگر از این مدل چیلرها که در سیکل بسته آنها به جای آب خالص مخلوط آب+کلسیم کلراید، آب+اتیلن گلیکول و یا آب+پروپیلن گلیکول و .... در گردش است، دمای رفت و برگشت آب زیر صفر است که اصلاحا از آنها به چیلرهای صنعتی زیرصفری نام برده میشود.

تناژ چیلر
برعکس چیلر تهویه مطبوع که در آن همواره تناژ واقعی چیلر از تناژ اسمی آن کمتر است، در برخی موارد چیلر صنعتی، تناژ واقعی چیلر با تناژ اسمی آن برابر و در برخی شرایط خاص حتی تناژ واقعی از تناژ اسمی آن بیشتر نیز میشود.

مخزن ذخیره
معمولا چیلرهای صنعتی به همراه یک مخزن ذخیره ساخته و عرضه میشوند. تصور کنید که وظیفه یک چیلر صنعتی خنک کردن آب در گردش به دور قالب یک دستگاه تزریق است. در ساعتهای اولیه خط تولید کارخانه و کار دستگاه تزریق، چیلر قادر به دفع حرارت جذب شده توسط آب و کنترل دمای قالب است. به مرور زمان سیستم هیدرولیک دستگاه تزریق پلاستیک حرارت تولید میکند. همچنین تزریق کردن مواد مذاب به درون قالب دستگاه تزریق باعث انتقال حرارت به قالب شده و دمای قالب را کم کم بالا میبرد در صورتیکه جهت تولید یک محصول با کیفیت باید دمای قالب را در یک محدوده خاص نگه داشته و کنترل کنیم.
تنها برای خنک کردن و کنترل دمای روغن سیستمهای هیدرولیک میتوان از خنک کردن آب در برج خنک کن استفاده نمود ولی در اغلب موارد جهت خنک کردن دقیق قالب باید از چیلرهای صنعتی استفاده کنیم.
جهت جلوگیری از هزینه زیاد تناژ چیلر صنعتی همواره به گونه ای انتخاب میشود که قادر به دفع حرارت ایجاد شده توسط روغن هیدرولیک یا قالب دستگاه تزریق باشد اما در ساعات پیک تولید، این چیلر به تنهایی قادر به دفع حرارت نبوده و در این زمان آب خنک ذخیره شده در مخزن ذخیره برای دفع حرارت و کنترل دمای قالب به کمک چیلر می آید.
زمانیکه ساعت کاری تمام گشته و خط تولید متوقف شود چیلر به کار خود ادامه داده و به خنک کرده دوباره مخزن ذخیره و آماده کردن آن میپردازد.

جهت هر گونه پشتیبانی فنی در زمینه چیلرهای صنعتی با ما در تماس باشید.

ویدیوهای آموزشی

صفحه ما در اینستاگرام

چکیده

دمای رفت و برگشت آب در یک چیلر صنعتی با چیلر تهویه مطبوع متفاوت است. در چیلرهای صنعتی زیر صفری به جای آب خالص میتوان از مخلوط: آب و کلسیم کلراید، آب و اتیلن گلیکول، آب و پروپیلن گلیکول و ... استفاده کرد.